Библиотека выписывает

ГАЗЕТЫ:

«Беларускi  час»

«Лiдская газета»

«Настаунiцкая газета»

«СБ. Беларусь сегодня»

«Домой»

ЖУРНАЛЫ:

«Бiблiятэка прапануе»

«Диалог» 

«Зборнiк нарматыуных дакументау Мiнiстэрства адукацыi  РБ»

«Народная асвета»

«Пачатковае навучанне»